Žiar nad Hronom Malý futbal - Zoznam prihlásených škôl

„Zober loptu, nie drogy“
Žiar nad Hronom Prehadzovaná 2013

1. ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom

2. ZŠ Pavla Križku, Kremnica

3. ZŠ SNP Horná Ždaňa 107

4. ZŠ Janova Lehota 97

5. ZŠ Školská 482, Hliník nad Hronom

6. ŠZŠ Hutníkov 302, Žiar nad Hronom

7. ZŠ Angyalova 401/26, Kremnica

8. ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

9. ZŠ Jilemnického ulica 2, Žiar nad Hronom

10. ZŠ Školská 324/8, Trnavá Hora

11. ZŠ Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom