Čo je našim cieľom dnes...

Prečo vznikla nezisková organizácia s názvom Zober loptu, nie drogy ?

Z úplne prozaických a praktických dôvodov.

Občianske združenie s názvom "Zober loptu, nie drogy“ je, ako to vždy verejne deklarujeme, akousi „organizačnou zložkou“ v rámci Slovenskej asociácie športu na školách so samostatnou právnou subjektivitou. Má vlastné IČO, DIČ a je platcom DPH. S existenciou tohto subjektu sme nikdy nemali od jeho založenia v roku 1998 problém organizácie v rámci školského športu, samosprávy, štatistického, daňového či iných úradov, pretože to od začiatku bol školský športový klub založený v rámci a v súlade s vtedy platnou legislatívou.

Od času, kedy sme spolu s priateľmi a rodičmi detí začali pracovať v rámci tohto združenia osôb (občanov) a premenovali sme ho na OZ "Zober loptu, nie drogy“, sme postupne vnikali do problematiky práce v treťom sektore a z práve tu sa začali objavovať i prvé problémy, nezhody a nedorozumenia.

Postupne sme sa uchádzali o dotácie z rôznych inštitúcií verejnej správy, samosprávy, či i iných neziskových organizácií a nadácií. Niektorým inštitúciám sme museli dokazovať opodstatnenosť našej existencie. Museli sme vysvetľovať a dokladovať náš právny status a mnohokrát sme boli konfrontovaní s právnymi stanoviskami typu: slovenský právny systém nepozná pojem „prenesená právna subjektivita“ atď.

Nakoniec sme sa rozhodli urobiť krok a ten viedol k vzniku organizácie, ktorej „právny status“ nebude môcť nikto spochybniť. A tak 25. júna 2013 vznikla nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n. o.

Aj naďalej sa snažíme organizovaním športových aktivít spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Chceme deťom ponúknuť možnosť stotožňiť sa so športovými vzormi, ako napríklad Zuzana Žirková – kapitánka reprezentácie SR v basketbale žien a jedna z najlepších basketbalistiek Slovenska, Richard Štochl – najlepší hádzanár Slovenska a kapitán reprezentácie SR. Títo športovci sú ochotní nás podporiť osobnou prítomnosťou medzi deťmi a pritiahnuť ich k nám.

Chceme vytvárať takmer profesionálne prostredie pri športových akciách prítomnosťou oficiálnych rozhodcov, akcie sa snažíme organizovať v priestoroch kde prebiehajú i medzinárodné akcie v tom, ktorom športe a spopularizovať tak športy už len tým, že deti budú hrať zápasy na tých istých miestach, kde hrajú svoje zápasy i významní športovci.

Cieľom projektu je stále získať čo najviac detí základných škôl a osemročných gymnázií pre loptové športy a to najmä basketbal, futsal, florbal, hádzanú, volejbal, vybíjanú, ale i iné druhy obľúbených hier žiakov na oboch stupňoch základných škôl. Presvedčiť ich o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy. Účastníkov projektu vybavíme športovými potrebami – loptami, tričkami a inými pomôckami tak, aby sa mohli aktívne venovať basketbalu, hádzanej, vybíjanej či futbalu. Podujatia sa budú konať v priestoroch telocviční a športových hál – teda v prostredí, ktoré bude pre deti motivujúce k účasti na športových aktivitách.