2% dane z príjmov

Vážení priatelia . S ľútosťou vám musím oznámiť, že po dvadsiatich rokoch fungovania sa nám obyčajnou ľudskou chybou nepodarilo zapísať do zoznamu príjemcov 2% podielu zaplatenej dane na rok 2024.

Ale keďže sme si za tie roky udržali priateľské vzťahy s nejedným subjektom z neziskovej sféry, máte možnosť nás podporiť takouto formou a poukázať nám finančné prostriedky cestou našich priateľov z YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.

Nám stačí iba zaslať výšku Vami poskytnutej čiastky a názov spoločnosti, alebo osoby poukazujúcej 2% na adresu : projekt@zoberloptu.sk alebo : damian.exner@gmail.com.

Tu je link na stránku YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. kde nájdete i tlačivá pre daný druh poukazovateľa. https://www.youngangels.sk/sk/2percenta

Za pochopenie Vám veľmi pekne ďakujeme

Damián Exner
Štatutárny zástupca Zober loptu, nie drogy, n.o.