Kontakt

Zober loptu, nie drogy, n.o.
IČO : 457 412 63
DIČ : 2023810481
IČ DPH : SK2023810481
Peňažný ústav : Tatrabanka, a. s.
IBAN/Číslo účtu : SK67 1100 000­0 0029 4001 6­239
SWIFT : TATRSKBX

Sídlo : Lorinčík 15, 040 11 Košice

Damián Exner – štatutárny zástupca a riaditeľ n. o.
Mobil : +421 907 937 197
E-mail : projekt@zoberloptu.sk