Kontakt

Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“
IČO : 312 755 83
DIČ : 2021425087
IČ DPH : SK2021425087
Peňažný ústav : Tatrabanka a.s.
IBAN/Číslo účtu : SK97 1100 000­0 0026 2106 4­858
SWIFT : TATRSKBX

Sídlo : ZŠ M. Lechkého na ul. Jána Pavla II. 1 , 040 23 Košice

Kancelária : Werferova 3, 040 11 Košice

Damián Exner – prezident občianskeho združenia
Mobil : +421 907 937 197
E-mail : projekt@zoberloptu.sk

Ing. Gabriela Chovaníková – výkonný riaditeľ projektu „Zober loptu, nie drogy“
Mobil : +421 911 198 684
E-mail : chovanikova@zoberloptu.sk

Ing. Matej Macicha – koordinátor projektu „Zober loptu, nie drogy“
Mobil : +421 918 813 380
E-mail : matej.macicha@zoberloptu.sk

Ing. Oliver Vaňo – koordinátor projektu „Zober loptu, nie drogy“
Mobil : +421 902 850 860
E-mail : oliver.vano@zoberloptu.sk

Telefón/spojo­vateľka : 055 2850020 kl. 241
Fax : 055 2850022

     

    Súvisiace články

     

    Projekt podporili

    SEPS, a.s.TiposNestléLuckaMinisterstvo zdravotníctva SR