Ochrana osobných údajov

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy sa zaväzuje dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Disponujeme rôznymi ochrannými systémami, ktoré nám zaručujú ochranu pred :

• neoprávneným prístupom,
• protiprávnym poškodením dát,
• neoprávnenými zmenami,
• nesprávnym užívaním a zneužitím.

Nezisková organizácia sa ďalej zaručuje, že tieto údaje nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou poskytnutia týchto informácii za účelom auditu. Údaje, ktoré o Vás Nezisková organizácia eviduje máte právo opraviť alebo požiadať o ich vymazanie. V prípade registrácie, alebo poskytnutia Vašich osobných údajov koordinátorom projektu „Zober loptu, nie drogy“ (preberacie protokoly), sa uložia do našej databázy a to po dobu 48 mesiacov. Tieto údaje sú dostupné len zamestnancom projektu „Zober loptu, nie drogy“.

V prípade otázok ohľadom použitia Vašich osobných údajov, alebo zmene, oprave, vložení, informácií, alebo odstránení Vašich osobných údajov, nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo na poštovú adresu uvedenú na našej stránke.

Tím ZLND