Profil kupujúceho

23. august 2013
Výzva na predkladanie ponúk „ZABEZPEČENIE SLUŽIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA“
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení – ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ – prechodné obdobie)
Stiahnúť výzvu v formáte MS Word