O projekte Zober loptu, nie drogy

2% dane z príjmov

2% dane z príjmov

Tak ako v minulosti, sa po roku práce, opäť uchádzame o Vašu priazeň a poukázanie 2 % podielu z daní z príjmov. Naša nezisková organizácia „Zober loptu, nie drogy“, ktorá pokračuje v úspešnom projekte rovnakého mena, poskytuje deťom priestor na vyplnenie ich voľného času a zároveň formovanie ich charakteru.

 
Marketingové materiály

Marketingové materiály

Marketingové materiály "Zober loptu, nie drogy" na stiahnutie. Logá v rôznych formátoch a farebných prevedeniach.

 
Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Ak chcete vyjadriť svoju podporu projektu "Zober loptu, nie drotgy" finančným príspevkom, viac informácií ako aj darovaciu zmluvu nájdete v tomto článku.

 
Dokumenty

Dokumenty

Výročné správy, štatút neziskovej organizácie, zakladacia listina...

 
Kto sme?

Kto sme?

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy vznikla v roku 2013 za účelom pokračovania v aktivitách rovnomenného projektu pod hlavičkou OZ “Zober loptu, nie drogy“.

 
Čo je našim cieľom dnes...

Čo je našim cieľom dnes...

Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Chceme deťom ponúknuť možnosť stotožňiť sa so športovými vzormi, ako napríklad Zuzana Žirková a Richard Štochl.

 
V čom je podstata projektu?

V čom je podstata projektu?

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ sa zameriava okrem iných hlavne na tieto športy: basketbal, futsal/futbal, hádzaná, vybíjaná, volejbal, florbal/hokejbal. Na podporu čo najväčšej účasti detí na akciách používame združovanie škôl z okolia miest či strediskových obcí. V prípade ekonomickej náročnosti na účasť detí (napr. sociálne slabšie rodiny, rómska komunita atd.) používame ako motiváciu finančnú podporu škôl na dopravu, či občerstvenie účastníkov.

 
Prečo to robíme?

Prečo to robíme?

Protidrogová prevencia nešpecifická učí zvládnuť stresové situácie, učí asertívnemu správaniu a sebaúcte. Za posledných 5 rokov platí pre našu mládež práve táto prevencia. Ak sa mládež včas podchytí, bude mať táto prevencia lepší efekt. Práve preto sa náš projekt pokúša o prevenciu prostredníctvom športovej aktivity mládeže.

 
Pre koho to robíme?

Pre koho to robíme?

Priami príjemcovia sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Hlavným dôvodom výberu cieľovej skupiny je rizikovosť detí v pubertálnom veku, ktorí sú ohrození drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je to, že spomínané loptové hry majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe.

 
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.

 
 

Projekt podporili

Tipos Ministerstvo vnútra SRKošický samosprávny kraj

Fotogaléria

Richnava (16)

 

Fotogaléria

Košice-Lorinčík Športový deň (13)

 

Fotogaléria

Košice-Lorinčík Športový deň (3)