Poltár PDLT 2013

Prímestský detský letný tábor 2013

Ani počas letných prázdnin projekt "Zober loptu, nie drogy“ nezaháľa a podporuje rôzne letné aktivity pre deti. Aj na základe podujatia v Lovinobani, sa spolupodieľalo na Prímestskom detskom letnom tábore, ktorý organizovalo CVČ, Slobody 2 v Poltári v čase od 1.7. do 10.7. 2013. Deti tu zažili rôzne dobrodružstvá, priateľstvá a kopec zábavy. Dňa 4. júla 2013 na mestskom kúpalisku v Zelenom prežili deti krásny slnečný deň aj vďaka projektu „Zober loptu ,nie drogy“. V tento deň chlapci hrali floorbalový a futbalový turnaj a dievčatá svoju športovú zdatnosť preukázali v prehadzovanej a vybíjanej. Deti sa obliekli do rôznofarebných tričiek podľa družstiev a za svoje výkony boli odmenení sladkosťami a vecnými cenami. Po športovom zápolení sa všetci osviežili v bazéne miestneho kúpaliska. Ďakujeme vedeniu ZŠ Slobody Poltár, vedúcemu kúpaliska, pani učiteľkám Mgr. Damrélyovej, Budiačovej, Balajovej za realizáciu a aktívny prístup pri organizovaní športových súťaží. Tešíme sa na ďalšie pekné akcie a zážitky v tábore.