Poltár PDLT - Propozície

PDLT Poltár 2013

Lopta môj kamarát

Usporiadateľ : OZ „Zober loptu, nie drogy“, CVČ Blesk – Poltár

Termín : 4.7. 2013 (10:00)

Miesto konania : Kúpalisko Zelené – Poltár

Účastníci : Deti mesta Poltár (1. stupeň ZŠ)

Súťaže :
Chlapci – futbal, florbal
Dievčatá – prehadzovaná, vybíjanáň

Kontakt :

Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk