Poprad Vybíjaná - Propozície

Žiackej liga mesta Poprad vo vybíjanej mladších žiačok

A. Všeobecné ustanovenia:

 1. Vyhlasovateľ: OZ „Zober loptu, nie drogy“, Mesto Poprad
 2. Organizátor: OZ „Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci s Referátom mládeže a športu MsÚ Poprad a Základnými školami. Jednotlivé turnaje organizujú všetky školy v skupine v poradí ako sú uvedené. Finále bude u jedného z družstiev, ktoré postúpia zo skupiny.
 3. Termín: skupiny: 4.2.2013 – 8.3.2013, príp. po dohode aj po OK, do 28.3.2013. Finále ŽLMP: apríl 2013. Organizátor turnaja určí a dohodne termín a začiatok zápasov telefonicky.
 4. Kategória: žiačky základných škôl narodené 01.01.2000 a ml.
 5. Skupiny:
 1. ZŠ Letná PP, ZŠ Komenského PP, ZŠ Veľká,
 2. ZŠ Spišská Sobota, ZŠ Francisciho PP, ZŠ Matejovce,
 3. ZŠ Jarná PP, ZŠ Dostojevského PP, ZŠ Tajovského PP.

Žrebovanie ŽLMP a rozdelenie do ostatných skupín uskutočnila ŠTK, dňa 1.2.2013.

 1. Ekonomické zabezpečenie: náklady hradí mesto Poprad, lopty a dresy poskytne OZ Zober loptu, nie drogy.

B. Technické ustanovenia:

 1. Účastníci: družstvo školy tvorí 12 hráčok a 1 vedúci. Na zápas nastupuje 10 hráčok z toho jedna kapitánka.
 2. Podmienka účasti: súpiska potvrdená riaditeľom školy, predložená pri prezentácii, obsahujúca meno, priezvisko a dátum narodenia. Každý účastník musí mať preukaz poistenca, pretože pri prezentácii sa uskutoční vzájomná kontrola preukazov poistenca a súpisiek všetkých družstiev!
 3. Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel vybíjanej (boli zaslané na školy vo februári 2011) a tohto rozpisu 2×7 minút. Za chybu sa považuje aj pasívna hra družstva, so snahou udržať si loptu.
 4. Rozcvičovanie: na rozcvičovanie si každé družstvo prinesie svoju loptu.
 5. Systém súťaže: v skupinách i finále každý s každým.
 6. Prihlášky: školy boli zaradené do súťaže na základe oficiálnej prihlášky na začiatku šk. roka 2012/2013.
 7. Postup: do finále ŽLMP postupujú víťazi skupín. Je možné, že dlhodobé skupiny v rámci ŽLMP nestihnú odohrať do 8.3.2013 všetky 3 kolá. V takom prípade do OK postupuje aktuálny líder skupiny ku dňu 7.3.2013 a ŽLMP bude pokračovať i po OK do 28.3.2013.
 8. Hodnotenie: družstvá na prvých troch miestach obdržia diplomy a poháre.
 9. Protesty: písomne do 15 minút po skončení zápasu s vkladom 4,– €.

C. Rôzne ustanovenia:

 1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola. Organizátor (aj obvodových kôl) zabezpečí lekárničku, nie však lekársku službu. Každý účastník musí mať pri sebe preukaz poistenca. Prípadné poistenie účastníkov je na rozhodnutí a plne v kompetencii riaditeľa vysielajúcej školy.
 2. Rozhodcov určí organizátor obv. kola z radov skúsených učiteľov TV. Rozhodcov na finále určí organizátor.
 3. Organizátori jednotlivých turnajov zašlú na MsÚ spolu s výsledkami aj súpisky, na ktorých školy môžu uviesť aj náhradníčky (spolu max 15 hráčok) aby prípadne mohli dostať od OZ ZLND dresy aj hráčky, ktoré nastúpia v ďalších turnajoch.

Damián Exner v.r. za OZ „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Jozef Pavlík koordinátor žiackej ligy