Košice-Lorinčík Športový deň detí

„Zober loptu, nie drogy“

Na multifunkčnom ihrisku v Mestskej časti Košice – Lorinčík sa opäť uskutočnil tradičný športový deň detí. Jungerto priviezlo skákací a šmýkací hrad i iné atrakcie pre väčšie i menšie deti. Program sa podujali režírovať pani poslankyne a poslanci pod vedením Anky Potočňákovej. A bolo z čoho vyberať. Ako prví mali svoje súťaže škôlkári. Pripravili im ich pani učiteľky a spolu s mamičkami a oteckami. V pekných tričkách Zober loptu, nie drogy si všetky cvičenia a preteky poctivo odsúťažili. Potom nasledovali väčšie deti a to v behu v kategórii detí do 10 rokov prvého stupňa ZŠ a následne aj najstarší žiaci. Tí bežali klasicky ku Kláštoru Bosých Karmelitánov a späť. Zatiaľ čo mladší bežali svoju trať ku studni, tým najmenším stačilo úplne aj po otočku MHD. Všetci však dobehli v zdraví a mohli sa venovať zábave.

Poradie podľa kategórí : Beh

Škôlkári bežali spolu chlapci i dievčatá v jednej kategórii 1. Alex Unterfranc, 2. Sofia Mireková , 3. Šimon Lapitka

ZŠ 1. stupeň
Chlapci : 1. Braňo Palocsányi, 2. Martin Nagy, 3. Jarko Potočňák
Dievčatá : 1. Karin Racová, 2. Zoja Unterfrancová, 3. Alexandra Dundová

ZŠ 2. stupeň
Chlapci : 1. Adam Duboš, 2. Gerard Janitor
Dievčatá : 1. Lenka Dobríková, 2. Karolínka Andrejková, 3. Katka Pirošková

Aj pre najmenších lezúňov sa našiel pretek v lezení a v ňom zvíťazil : 1. Oliver Junger, 2. Rút Sekanová, 3. Filip Bernát

Pre víťazov boli pripravené medaily a diplomy a ostatných účastníkov sladké odmeny a účastnícke listy. O občerstvenie sa postarali panie z úradu mestskej časti, zmrzlinu zadarmo poskytol pán majiteľ Quick baru, ktorému za to ďakujeme. Guľáš nám navarili ujovia Rybársky a Macák a že bol výborný svedčí, že sa nezvýšilo z kotla nič.
O ozvučenie a hudobný doprovod akcie sa postaral Peter Dzuro mladší E-shopping center, s.r.o.
Celú akciu moderoval pán starosta Damián Exner .
Všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh podujatia veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúcu športovú akciu pre naše deti.

Zdroj: Vavrincov informačný občasník