15 rokov projektu "Zober loptu, nie drogy"

Vážení športoví priatelia,

v prvom rade by som sa Vám chel poďakovať za všetky roky, počas ktorých ste sa zúčastnovali na turnajoch a aktivitách nášho Projektu. Projekt “Zober loptu, nie drogy“ získaval za roky svojej/ich práce/aktivít desiatky, ba priam stovky priaznivcov, ktorí nám pomáhali, zapájali sa doň a prispeli k šíreniu základnej myšlienky, s ktorou kedysi tento malý jednorázový turnaj začínal. Rovnako tak patrí moja vďaka aj tým, ktorí svojou prácou, snahou a optimizmom neustále napomáhali k rozvoju a napredovaniu projektu “Zober loptu, nie drogy“ v minulosti.

Avšak po takmer 15 rokoch prišiel čas si vydýchnuť. Nemusíte sa báť, projekt “Zober loptu, nie drogy“ nekončí, pokračuje ďalej, no podstatne skromnejšie. Verím, že po krátkom čase potrebnom na zosumarizovanie a zbilancovanie, sa kolotoč podujatí pod hlavičkou projektu “Zober loptu, nie drogy“ opäť rozbehne na plné obrátky, a pomôže tak ďalším generáciam detí a mládeže k vyplneniu ich voľného času športom.

Zachovajte nám preto svoju priazeň aj naďalej a už teraz sa teším na ďalšie stretnutia s Vami na aktivitách projektu “Zober loptu, nie drogy“.

Športu zdar!

Damián Exner
Riaditeľ Zober loptu, nie drogy, n. o.