Košice BABY Basketbal 2018/2019 - Vyhodnotenie 2. kola

BABY BASKETBAL NA „DRABKE“

Baby Basketbal navštívil vo štvrtok 21.3. 2019 Základnú školu na Drábovej ulici v Košiciach. V tento deň si cestu do telocvične a školy našlo spolu sedemnásť skupín konkrétne zástupcovia z MŠ Húsková, MŠ Myslava, MŠ Splash, MŠ Dénešova, MŠ Cottbuská, Kreatívna škôlka. Samozrejme priestor na hru a zábavu dostali aj prváci zo ZŠ Drábovej.

Obdobie pred oficiálnym zápisom do prvého ročníka využila ZŠ Drábova v Košiciach na prezentovanie svojich priestorov, vzdelávacieho procesu a samozrejme nemohol chýbať šport a hlavne basketbal, ktorý má na tejto škole znamenité postavenie. Škola v spolupráci s klubom Young Angels Academy pripravili pre svojich budúcich prváčikov projekt Baby Basketbal. Cieľom je pritiahnuť deti aj k športu a už od útleho veku budovať k nemu vzťah, ktorý by časom mal prerásť až do životného štýlu. Projekt si v predškolských zariadeniach už štvrtú sezónu získavá obľubu a napomáha rozšíriť aj rady basketbalistiek v najúspešnejšom dievčenskom basketbalovom klube Young Angels Academy. Za pozitívny krok pre celý projekt ako aj šport detí treba označiť záujem starostu sídliska KVP Ladislava Lörinca, ktorý podujatie s ochotou otvoril a vyjadril mu maximálnu podporu. Určite ho radi privítame aj na ďalších akciách, ktoré pre šport na sídlisku a v meste pre deti organizujme. V projekte sme dokázali okrem žiačok školy, či basketbalistiek klubu zapojiť aj v rámci pedagogickej praxe budúce učiteľky zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej 17 v Košiciach. Dievčatám ako aj vedeniu školy ďakujeme za pomoc a veríme, že načerpali cenné skúsenosti pre svoj osobný rast, ktoré v budúcnosti zúročia. Tento deň po každej stránke môžeme uzavrieť ako vydarený. Tešiť nás môže skutočnosť, že sme dokázali aj prostredníctvom športu vyčariť 150 deťom úsmev na tvári.

Autor: Radko Dvořščák