Stará Ľubovňa Futsal - Propozície

Futsalová Stará Ľubovňa 2019

Vyhlasovateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Organizátor: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Účastníci: Žiaci prihlásených škôl narodení 1.1. 2003 a mladší.

Miesto: Podľa počtu prihlásených družstiev /Vyšné Ružbachy, športová hala Stará Ľubovňa/

Prihlásenie:
Prihlásiť sa môžete TU, za akciu je potrebné si zvoliť Futsal Stará Ľubovňa do 15. februára 2019.
Začiatok turnaja Vám bude aktuálne oznámený.

Začiatky zápasov: V základnej skupine o 09,00 h., o umiestnenie podľa dohody.

Poradie zápasov:
1–4, 2–3, 4–3, 1–2, 2–4, 3–1 s pravidlom, že poradie zápasov v skupinách sa určí podľa umiestnenia v základnom kole.

Postup:
Do finále postupujú družstvá, ktoré skončia na prvom a druhom mieste v skupine A a prvých miestach v skupinách B a C.
Družstvá, ktoré sa umiestnia na treťom mieste v skupine A a druhých miestach v skupinách B a C, budú bojovať o 5. – 7. miesto.
Taktiež družstvá na posledných miestach v skupinách budú hrať o 8. – 10. miesto.
!!! Tento rozpis sa ešte aktuálne upraví podľa počtu prihlásených družstiev !!!

Hrací čas: 2×10 minút /prípadne podľa jednotnej dohody/

Podmienka štartu:
Oficiálna súpiska (obsahuje meno, priezvisko, dátum a rok narodenia účastníkov) potvrdená riaditeľom školy (na stiahnutie TU).

Upozornenie:

Družstvá, ktoré sa po záväznom prihlásení nezúčastnia jednotlivých turnajov, nebudú môcť v budúcnosti štartovať v súťažiach ZLND.

Počet chlapcov a dievčat: Spolu 10 žiakov, v každom zápase musí hrať minimálne jedno dievča.

Pravidlá: Podľa platných pravidiel futsalu a ustanovení týchto propozícií.

Technické zabezpečenie: Stolík, stopky, píšťalka a ukazovateľ skóre.

Rozhodcovia: Vedúci družstiev podľa dohody.

Ekonomické zabezpečenie: Družstvá štartujú na vlastné náklady.

Ocenenia:
- futbalové lopty pre potreby telesnej výchovy
- tričká s logom podujatia
- možnosť priateľských športových súperení a snáď i bonus …

Informácie:
PaedDr. František Solár (okresný koordinátor) – fransol@centrum.sk (0908 980 746)
Matej Macicha (projektový koordinátor) – matej.macicha@zoberloptu.sk (0918 813 380)