Košice Florbal - Propozície

Košice Florbal 2019

FRESH ŠKOLSKÁ ŠPORTOVÁ LIGA ZŠ VO FLORBALE v školskom roku 2018/2019

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

„Zober loptu, nie drogy“ – Košice Florbal 2019

VYHLASOVATEĽ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

REGISTRÁCIA ŠKÔL
Školy sa do súťaže registrujú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii TU (registračné údaje sú potrebné na riadne zabezpečenie súťaže).

SÚPISKA: Šablónu na vytvorenie súpisky si môžete stiahnuť TU.

TERMÍN:
Upresní organizátor podľa počtu prihlásených škôl. Predbežne obdobie turnaja je stanovené na február až marec 2019.

KONIEC PRIHLASOVANIA: 30. január 2019 (24:00)

MIESTO KONANIA: Upresní organizátor pred začiatkom turnaja.

ÚČASTNÍCI:
Žiaci základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. V každom družstve môžu reprezentovať školu na hracej ploche maximálne 2 registrovaní hráči v poli + brankár. Družstvo tvorí 10 hráčov a 1 resp. 2 vedúci. Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.
ZMENA – na základe skúseností z minulých rokov sa RUŠÍ pravidlo o tom, že každé družstvo musí mať na turnaji aspoň 1 dievča.
Avšak pri umiestnení v skupinách je jedným z kritérií hodnotenia aj aktívne zapojenie dievčat do hry (nielen na súpiske), viď nižšie.

KATEGÓRIA:
Žiaci prihlásených škôl 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií (1.1. 2003 a mladší)

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

VÝSTROJ:
Družstvo štartuje v jednotných dresoch, ktoré družstvá obdržia pri prezentácii. Vhodná športová obuv (nie s čiernou podrážkou). Brankár musí mať povinnú brankársku výstroj (prilba, nohavice).

HRACÍ SYSTÉM:
5 + 1 (5 hráči v poli + 1 brankár) resp. 4 + 1 (4 hráči v poli + 1 brankár), určí sa na základe rozmerov ihriska.

Počet žiakov na súpiske: 10

HRACÍ ČAS:
Doporučený čas – 2×8 minút – hrubý (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny).

PODMIENKA ŠTARTU: Registrácia a oficiálna súpiska potvrdená riaditeľom školy!!!

PRAVIDLÁ: Hrá sa podľa platných pravidiel floorbalu SZFB a propozícií.

NÁMIETKY:
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu. Rieši ich hracia komisia.

HODNOTENIE:
Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia.
(Systém V – 3, P – 0, R – 1, Vpp – 2)

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje:

  • body zo vzájomných zápasov,
  • skóre zo vzájomných zápasov,
  • celkové skóre,
  • aktívne zapojenie dievčat do hry (nielen na súpiske),
  • vyšší počet všetkých strelených gólov,
  • žreb.

ROZHODCOVIA: Rozhodcov zabezpečí organizátor.

POISTENIE:
Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca a za poistenie zodpovedá vysielajúca organizácia.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: Stolík, ukazovateľ skóre.

OBČERSTVENIE: Zabezpečí organizátor.

HRACIA KOMISIA:
Matej Macicha – koordinátor; matej.macicha@zoberloptu.sk
Oliver Vaňo – koordinátor; oliver.vano@zoberloptu.sk
Ing. Gabriela Chovaníková – výkonná riaditeľka projektu „Zober loptu, nie drogy“

INFO:

Matej Macicha – koordinátor; matej.macicha@zoberloptu.sk
Oliver Vaňo – koordinátor; oliver.vano@zoberloptu.sk

UPOZORNENIE:
Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola. Organizátor nezodpovedá za stratu vecí ponechaných v šatni!

POZNÁMKA: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

Tím ZLND