Poprad Minimixbasketbal 2018/2019 - Výsledky

V Ý S L E D K Y

9. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v minibasketbale zmiešaných družstiev najmladších žiačok a žiakov v šk. roku 2018/2019

BAM Poprad, BKM Iskra Poprad,
MsÚ Poprad – odd. školstva, mládeže a športu
Projekt "Zober loptu a nie drogy“

Základné školy: Dostojevského, Francisciho, Jarná, Spišská Teplica, Komenského v Poprade a Komenského vo Svite

1. kolo I. skupina (17.1. 2019)

ZLNDZŠ FranciscihoZŠ DostojevskéhoKomenského, SvitSKÓREBODYPORADIE
ZŠ Francisciho19:1024:1643:264 b.1. miesto
ZŠ Dostojevského10:198:3318:522 b.3. miesto
ZŠ Komenského, Svit16:2433:849:323 b.2. miesto

Celkový súčet poradí v pohybových súťažiach:

ŠkolaSúčet
ZŠ Francisicho3
ZŠ Komenského, Svit3
ZŠ Dostojevského6

1. kolo II. skupina (16.1. 2019)

ZLNDZŠ Komenského, PPZŠ JarnáZŠ Sp. TeplicaSKÓREBODYPORADIE
ZŠ Komenského, PP9:232:911:320 b.3. miesto
ZŠ Jarná23:918:1341:224 b.1. miesto
ZŠ Sp. Teplica9:213:1822:202 b.2. miesto

Celkový súčet poradí v pohybových súťažiach:

ŠkolaSúčet
ZŠ Sp. Teplica3
ZŠ Komenského, PP4
ZŠ Jarná5