Piešťany Basketbalová liga 2018/2019 - Propozície

PIEŠŤANSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 2018/2019

13. ROČNÍK

Propozície

1) Družstvá nastupujú v rozdielnych dresoch. Predložia súpisku potvrdenú riaditeľom príslušnej školy. Minimálny počet hráčok a hráčov v zápise je 10 a všetci by mali v zápase nastúpiť. Na ihrisku musia byť vždy minimálne 3 dievčatá v každom družstve.

2) Hrá sa podľa pravidiel FIBA 4×8 minút čistý čas s loptami veľkosti č. 6. Pred každým zápasom musí mať družstvo k dispozícii 2 lopty na rozcvičenie ako aj čas na prípravu 10 minút pred stretnutím.

3) V zápase sa musí rozhodnúť. Ak zápas skončí nerozhodne potom sa predlžuje 2 minúty. Hrá sa až do rozhodnutia.

4) Organizátor súťaže po jednotlivých zápasoch priebežne dopĺňa aktuálnu tabuľku poradia družstiev. Pri rovnosti bodov rozhodujú vzájomné zápasy, rozdiel skóre.

5) Vzájomné stretnutia sa vždy odohrajú podľa určeného vylosovania súťaže s presným termínom a časom stretnutia (v pondelok o 15.00) v telocvični Gymnázia P. de Coubertina.

6) Súpisky jednotlivých škôl sa môžu v priebehu súťaže meniť, ale musí byť dodržaný postup: potvrdenie školy, menoslov s minimálnym počtom, ročník narodenia 2006 a mladší u dievčat, ročník narodenie 2006 a mladší u chlapcov.

7) Zodpovednosť za členov školského družstva nesie príslušná škola a jej pedagógovia.

8) Zodpovednosť za organizáciu a koordináciu projektu nesie Basketbalový klub mládeže Piešťany.

V súťaži je 6 družstiev, odohrá sa každý s každým jeden zápasy (spolu je to 15 zápasov), následne bude finálový deň, v ktorom sa stretnú o celkové 5. miesto družstvá umiestnené po dlhodobej časti na 5. a 6. mieste, o celkové tretie miesto družstvá umiestnené po dlhodobej časti na 3. a 4. mieste, vo finále sa stretnú o Putovný pohár primátora mesta Piešťany družstvá umiestnené po dlhodobej časti na 1. a 2. mieste.