Podolínec Stolný tenis 2018/2019 - Propozície

Žiacka liga Stolný tenis – Propozície „Zober loptu nie drogy“ Podolínec 2018/2019

Regionálna žiacka liga v rámci projektu "Zober loptu, nie drogy“ a voľnočasových aktivít spolupráci s Centrom voľného času pátra Augustína Krajčíka Podolínec určená pre deti navštevujúce ZŠ, ŠZŠ a CVČ (ročník 2003 a mladší).

Organizátori: Projekt „Zober loptu, nie drogy“, Centrum voľného času Pátra Augustína Krajčíka Podolínec

Spoluorganizátor: Spojená škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec

Termíny a organizácia žiackej ligy:
Termíny sú priebežné ktoré sa môžu upraviť podľa situácie a prispôsobenia jednotlivých škôl

Zakladná časť:
1. kolo – 23.10. 2018
2. kolo – 20.11. 2018
3. kolo – 11.12. 2018
4. kolo – 8.1. 2019
5. kolo – 12.2. 2019
6. kolo – 12.3. 2019

Play-off semifinále – 16.4. 2019
Prvý v tabuľke po základnej časti odohrá zápas so štvrtým v tabuľke a druhý odohrá zápas s tretím.
Záverečné vyhodnotenie – 21.5. 2019 (záverečné kolo, vyhodnotenie stolnotenisovej ligy U15, CVČ p. A Krajčíka, Podolínec)

Kategória:
U15 (2003 a mladší, navštevujúci ZŠ, CVČ)

Miesto konania: ŠZŠ Kl.Hofbauera Kláštorná 2 Podolínec

Systém hry:
Hrá sa na dva víťazné sety do 11. 3b za viťazstvo, 1b remízu.
Hrá sa dvojhra a 2 štvorhry.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel organizatora v dvojhrách (2 zástupcovia za družstvo, školu, CVČ), štvorhrách (2 zástupcovia za družstvo, školu, CVČ) na dva víťazné sety, maximálny počet prihlásených hráčov v družstve: 8. Jednotliví hráči bodujú za družstvo. V závislosti od počtu získaných bodov sa určí konečné poradie družstiev. Vysielajúca škola, školské zariadenie, zodpovedá za zdravotný stav hráčov, výstroj hráčov podľa platných pravidiel stolného tenisu.

Rozlosovanie žiackej stolnotenisovej ligy "Zober loptu nie drogy“ Podolínec 2018/2019 bude uverejnené prihláseným družstvám do 20. októbra 2018.

Termín prihlásenia:
Na turnaj je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 20. októbra 2018, mailom na :cvc.podolinec@gmail.com , alebo telefonicky: 0917 648 345, po termíne nebudú prihlášky akceptované. Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Začiatok zápasov: 8,30 hod., predpokladané ukončenie o 12,00 hod.

Vyhodnotenie na konci celej žiackej ligy
Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené pohármi a medailami.

Mgr. Michal Hanečák – Riaditeľ CVČ p. A. Krajčíka Podolínec
Ing. Gabriela Chovaníková – Výkonná riaditeľka projektu "Zober loptu, nie drogy“

Kontakt:
Matej Macicha (projektový koordinátor) – matej.macicha@zoberloptu.sk