Lendak Športové dni 2018/2019 - Propozície

Športové dni žiakov ZŠ
Propozície Športových dni žiakov ZŠ v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“

CIELE:
• vytvoriť žiakom možnosť tráviť čas športovými aktivitami,
• vytvárať školské aj osobné rekordy, zvyšovať fyzickú i psychickú kondíciu, naučiť sa komunikovať,
• spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog
• v tíme a vedieť sa spoľahnúť na spoluhráča a v neposlednom rade, vedieť prijať zodpovednosť za svoje činy.

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor : Spojená škola Lendak, Zober loptu, nie drogy n.o.
Termíny :
22. – 23.11.2018 (jesenné športové dni)
23. – 24.4.2019 (jarné športové dni)
Miesto a čas : Telocvičňa Spojenej školy Lendak, ihriská v okolí školy
Kategória : Chlapci a dievčatá 4. – 5. ročníka základných škôl
Riaditeľ súťaže : PaedDr. Mária Budzáková
Koordinátor projektu: Mgr. Mária Hudáčeková
Rozhodcovia: Mgr. Róbert Duda, Ing. Ján Andrejovský
Účastníci : Chlapci a dievčatá 4.-5. ročníka Spojenej školy Lendak

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá : súťaží sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov a týchto propozícií
Systém : každý s každým v ročníku
Disciplíny:
1.deň chlapci– florbal– systém každý s každým (hrací čas 2×5 minút)
2.deň dievčatá – vybíjaná- systém každý s každým (hrací čas 1×10 minút)
Rovnosť bodov :
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov
• celkové skóre
• vyšší počet všetkých strelených gólov
Časový rozpis :
8.00 hod. – vylosovanie
8.10 hod. – otvorenie
8.20 hod. – zápasy v skupinách
13.30 hod. – vyhodnotenie turnaja
Bonusy : Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom projektu „Zober loptu, nie drogy“
Poistenie : Každý pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Upozornenie : Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže triedny učiteľ.
Informácie: Mgr. Mária Hudáčeková – koordinátorka projektu