Veľké Kapušany Futbal 2018/2019 - Propozície

LIGA MAJSTROV ZŠ

Niečo o futbale
Futbal, ako športový fenomén na svete oslovuje deň čo deň nespočetné množstvo nadšencov tohto kolektívneho športu. Svojou krásou a jedinečnosťou pôsobí na náš život, či už chceme, alebo nie. Futbal prináša množstvo emócii, radostných ale niekedy aj smutných. Jednoducho futbal je aktivizátorom nových zážitkov, priateľstiev, skúsenosti a nepochybne je aj významným faktorom ovplyvňujúcim zdravie jedinca.

O našom projekte
Rok čo rok sa naše školy zúčastňujú pravidelných futbalových turnajoch, na ktoré sa školy vopred registrujú cez školský portál, alebo sa prihlásia po informovaní nejakého školského turnaja od susednej školy. Turnaje sa zvyčajne organizujú v ,, športových mesiacoch ”(september – december) a (apríl – jún). Financovanie turnajov ostáva samozrejme na pleciach organizátorov, ktorí musia vynaložiť veľa síl, aby takýto turnaj finančné zvládli. Druhým častým negatívom, s ktorým sa stretávame je neochota učiteľov uvoľňovať žiakov na futbalové turnaje. Niekedy sa nahromadí za jeden mesiac viacero turnajov a pedagogický pracovníci nesúhlasia, aby sa športovci zúčastnili všetkých turnajov. Po viacerých negatívoch sa nám zrodil v hlave nápad, aby sme konštruktívne, efektívne a takpovediac bezbolestne od pedagogických cieľov vytvorili školský turnaj, ktorý by fungoval počas celého roka.

Ako to vlastne bude ?!
V prvotnej fáze sme rozposlali do všetkých okolitých ZŠ propozície turnaja, s ktorými boli už vopred oboznámení telocvikári (tréneri) jednotlivých škôl. Školy, ktoré majú záujem o účasť na tomto celoškolskom turnaji zašlú prihlášku do konca septembra. Vieme s určitosťou povedať, že turnaj už má vopred veľmi dobré ohlasy a tešíme sa veľkému záujmu. Po následnom spracovaní prihlášok sa pripraví kompletný program turnaja. Zaujímavým mementom tohto turnaja bude spojenie halového futbalu s klasickým, t.z., že v zimných mesiacoch sa zorganizuje dva, resp. tri halové turnaje, kde si zmerajú svoje schopnosti prihlásené školy. V jarných mesiacoch sa následne odohrajú mini turnaje na trávnatých ihriskách. Po každom odohratom turnaji sa spracujú výsledky a zapíšu do jednotnej informačnej tabuľky, kde budú evidované výsledky a štatistiky jednotlivcov. V mesiaci jún sa namiesto tradičného veľkého turnaja s množstvom škôl odohrá jeden kvalitný turnaj pod názvom FINAL 6, kde sa zúčastnia šesť najlepšie celky z celoročného turnaja podľa tabuľkového postavenia.

Čo s tým chceme dosiahnuť ?
Samozrejme zapojiť do športovej aktivity čo najviac detí a škôl. Chceme, aby sa vytvorila zdravá športová konkurencia v našom okolí. Výhodou celoročného turnaja je nenáročnosť organizácie, menej ,,zbytočných” turnajov a úspora finančných prostriedkov, ale hlavne konfrontácia hráčov zo širokého okolia. V tomto ročníku motivujeme školy aj hlavnou cenou, ktorou bude sada dresov. Pevne veríme, že s pomocou partnerov vytvoríme jeden kvalitný projekt, ktorý si uchytí a do budúcna bude prínosom pre všetkých zúčastnených.

Základne informácie:
Začiatok turnaja: 09.10.2018 o 9:30 na ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany (na školskom ihrisku)
Kategória:1–4. ročník Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu, max. počet hráčov 10+ učiteľ
Časový horizont: Október 2018 – Jún 2019
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Bačo 0915 372 068,e-mail: bacomartin@pobox.sk
Účastníci:
Organizátor ZŠ P.O.H Veľké Kapušany
ZŠ J.Erdélyiho maď Veľké Kapušany
ZŠ Čierna nad Tisou
ZŠ Cirkevná Vojany
ZŠ Veľké Slemence
ZŠ Kráľovský Chlmec slov.
ZŠ Borša
ZŠ Leles