Stará Ľubovňa FLMRK 2018/2019 - Propozície

Futsalová liga pre deti z marginalizovaných rómskych komunít 2018–2019 v Starej Ľubovni – Propozície

Vyhlasovateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Organizátor: Projekt "Zober loptu, nie drogy“, Spojená škola internátna, org. zložka: Špeciálna základná škola, Levočská 22, 064 01 Stará Ľubovňa

Kategória: Žiaci prihlásených škôl narodení 1.1. 2003 a mladší

Systém hry:
Rozpis zápasov každý s každým
3 b. za víťazstvo
1 b. remíza

Termíny a organizácia žiackej ligy:
1. kolo 06.11. 2018
2. kolo 13.12. 2018
3. kolo 17.01. 2019
4. kolo 14.2. 2019
5. kolo 14.3. 2019
6. kolo 11.4. 2019
7. kolo 13.6. 2018 (záverečné kolo, vyhodnotenie futsalovej ligy SŠI, Levočská 22, Stará Ľubovňa)

Miesto: Telocvičňa – Spojená škola internátna, Levočská 22, Stará Ľubovňa

Hrací čas: 2×10 minút /prípadne podľa jednotnej dohody/ä

Podmienka štartu:
Oficiálna súpiska (obsahuje meno, priezvisko, dátum a rok narodenia účastníkov) potvrdená riaditeľom školy.

Počet chlapcov: Spolu max. 10 žiakov

Pravidlá: Podľa platných pravidiel futsalu a po vzájomnej dohode vedúcich družstiev.

Technické zabezpečenie: Stolík, stopky, píšťalka a ukazovateľ skóre.

Rozhodcovia: Vedúci družstiev podľa dohody.

Ekonomické zabezpečenie: Družstvá štartujú na vlastné náklady.

Ocenenia:
- futbalové lopty pre potreby telesnej výchovy
- tričká s logom podujatia
- možnosť priateľských športových súperení a snáď i bonus …

Termín prihlásenia:
Do ligy je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 1. októbra 2018, mailom na: danielsenko12@gmail.com , alebo telefonicky: 0903765942, po termíne nebudú prihlášky akceptované.
Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko hráčov, dátum narodenia, meno a priezvisko vedúceho družstva (plnoletú osobu), zodpovedného za prihlásené družstvo, pečiatku a podpis školy, školského zariadenia, obce.

Začiatok zápasov: 8,30 hod., predpokladané ukončenie o 13,00 hod.

Vyhodnotenie na konci celej žiackej ligy.
Prvé tri umiestnené družstvá budú ohodnotené pohármi a medailami.

Kontakt: Mgr. Daniel Senko – spoluorganizátor ligy, SŠI, Levočská 22, 064 01 Stará Ľubovňa