Košice Futsal - Zoznam prihlásených škôl

Košice Futsal 2019

„Zober loptu, nie drogy“

Zoznam prihlásených škôl:

1. ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
2. ZŠ Mládežnícka Košice-Šaca
3. ZŠ Staničná 13
4. ZŠ Postupimská 37
5. ZŠ Park Angelinum 8
6. LVS Tešedíkova 3
7. ZŠ Janigova 2
8. ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22
9. ZŠ Družicová 4, Košice
10. ZŠ s MŠ Želiarska 4
11. ZŠ Drábova 3
12. ZŠ Gemerská 2
13. ZŠ Nám. L. Novomeského 2
14. ZŠ s MŠ Masarykova 19/A
15. ŠZŠ Rovníková 11
16. ZŠ Tomášikova 31
17. ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika
18. RC Bankov
19. ZŠ Polianska 1
20. ZŠ Malá Ida