Košice Futsal - Propozície

Košice Futsal 2019

** fgsjfjsgj** svhishvskigviskxfsjfs hsfishfhsifhsi

hskhfksh

smdfslf

„Zober loptu, nie drogy“ Košice Futsal 2019

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor : Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Účastníci : Žiaci základných škôl narodení 1.1. 2003 a mladší.

Termíny : Určené rozpisom podľa príslušných skupín.

Predbežne stanovené hracie mesiace: január – máj 2019.

Koniec prihlasovania: 8.1.2019

Miesto : Angels Aréna, (resp. podľa rozpisu).

Čas : Predpokladaný začiatok zápasov je 13:00 (bližšie uvedené v rozpisoch).

Podmienka štartu : Súpiska hráčov vo formáte, ktorý nájdete TU.

B/ Technické ustanovenia

Pravidlá :
Hrá sa podľa upravených pravidiel futsalu. Počet hráčov na ihrisku je 4 + brankár. Každý zápas sa ukončí víťazstvom niektorého zo súperov. Time-out (30sek) si môže družstvo vybrať len raz počas celého zápasu. Pri priestupkoch udelíme upozornenia, žltú a červenú kartu a to následovne: Prvý priestupok bude hráč upozornený. Za druhý bude udelená žltá karta a bude musieť okamžite vystriedať s tým, že sa do hry ešte môže zapojiť. Za tretie porušenie dostáva hráč červenú kartu, čím je vylúčený zo zápasu a v ďalších zápasoch hracieho dňa môže nastúpiť iba po rozhodnutí hlavného rozhodcu. Ďalší zápas môže odohrať až počas ďalšieho hracieho dňa. Hrubý faul bude odmenený červenou kartou. Nadávanie na ihrisku sa bude sledovať a náležite trestať.
V súťažiach pod hlavičkou projektu „Zober loptu, nie drogy“ je dôležitá fair-play zo strany všetkých účastníkov turnaja.

Systém súťaže: 2-kolový na základe umiestenia,zís­kaných bodov a skóre v skupine (základná skupina, finálové skupiny)

Počet žiakov na súpiske: 10

Hrací čas : 2×8 min. hrubý čas.

Hodnotenie :
Ak sa v riadnom hracom čase , ktorý trvá 2×8 min. hrubý čas, zápas skončí nerozhodne nasledujú 3 trestné kopy , ak ani po nich nebude rozhodnuté nasleduje tzv. rýchla smrť t.j. ak niekto z dvojice premení kop a ten druhý nie, tak zápas končí. Ak gól vsietia obaja alebo ani jeden z dvojice, nasleduje ďalšia dvojica. Za výhru v zápase sú dva body a za prehru po trestných kopoch, po remíze, má porazený jeden bod. (Systém V – 3, P – 0, R – 1, Vppk – 2)

V každej skupine odohrajú družstvá zápasy každý s každým.

Pri rovnosti bodov v tabuľke o poradí rozhodujú:

  • vzájomný zápas
  • skóre zo vzájomného zápasu
  • celkové skóre
  • žreb

Prípadné protesty budú riešené na mieste, priebežne počas turnaja, podľa potreby hracou komisiou.

!!!Upozorňujeme trénerov a trénerky na prezutie do športovej obuvi pri vstupe na hraciu plochu!!!

Ak sa družstvo nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť na turnaji je potrebné oznámiť to čo najskôr organizátorom.

Do FINÁLE Fresh školskej športovej ligy vo Futsale bude zaradených prvých päť škôl podľa poradia

Poznámka : Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

Hl. rozhodca : Oliver Vaňo

Hracia komisia :
Oliver Vaňo
Matej Macicha

Kontakt :
Oliver Vaňo – oliver.vano@zoberloptu.sk
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk