Košice-Šaca Minifutbal - Propozície

Novoročný halový futbalový turnaj prípravkárov

Propozície

Kategória U7

A. Všeobecné ustanovenia:
1. Organizátor: FK Junior ŠACA
2. Kategória : žiaci narodení po 1.1.2012 a mladší
3. Družstvá : max. 4 členné družstvo

B. Technické ustanovenia:
1. Pravidlá : súťaží sa podľa platných pravidiel malého futbalu a propozícií
2. Počet hračov na ihrisku 3+0
3. Veľkosť lopty č.3, rozmery brány 2×1,2m
4. Podmienky: súťaže sa zúčastní družstvo na základe súpisky potvrdenej klubom s dátumom narodenia
5. Termín: 12.1.2019 (sobota)
6. Miesto: SOŠ Hutnícka v Šaci – telocvičňa / Učňovská ulica č.5 vchod zo zadu /
7. Hrací čas : 1×15 min.
8. Výstroj : jednotné dresy s číslami, halová obuv

Zraz účastníkov o 13,30 hod. prosím o dochvíľnosť.
Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúci futbalový klub, doniesť kartičky poistencov.
Poprosím účasť potvrdiť:emailom, resp. telefonicky do 5.1.2019
tel.číslo 0904 434 555 (Piga Štefan)
e-mail:stevopiga@gmail.com

PRAVIDLA TURNAJA:
Hrá sa systémom každý s každým.
Striedanie je ľubovoľné počas celého zápasu.
Hrá sa paralelne na 2 ihriskách