Stará Ľubovňa Basketbal - Rozpis kôl o umiestnenie

Termíny kôl o umiestnenie

Skupina o 1. – 3. miesto
ZŠ na Ul. Komenského 6, SL
ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
ZŠ Za vodou 14, SL

V mieste konania turnajov odohrajú družstvá dve kolá.
Miesto: Telocvičňa ZŠ na Ul. Komenského 6, SL
Termín: 10.12. 2018 od 9.00 hod.

Skupina o 4. – 6. miesto
ZŠ s MŠ Podolinec
ZŠ s MŠ Jakubany 151
ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, SL

V mieste konania turnajov odohrajú družstvá dve kolá.
Miesto: Telocvičňa ZŠ s MŠ Podolinec
Termín: 07.12. 2018 od 9.00 hod.

Skupina o 7. – 9. miesto
ZŠ s MŠ Plavnica
ZŠ s MŠ Kamienka
Gym. T. Vansovej, SL

V mieste konania turnajov odohrajú družstvá dve kolá.
Miesto: Telocvičňa ZŠ s MŠ Plavnica
Termín: 14.12. 2018 od 9.00 hod.