Veľké Kapušany Športové popoludnie - Vyhodnotenie

Veľké Kapušany Športové popoludnie „Zober loptu, nie drogy“

Dňa 22.11.2018 o 14:00 hod. sa na našej škole uskutočnilo Športové popoludnie pod názvom „Zober loptu nie drogy.“ Na tejto akcii sa zúčastnili deti našej školy 1–4 roč. , ktoré navštevujú ŠKD ( 190). Žiaci súťažili v týchto disciplínach: basketbal, futbal, florbal a prekážkova dráha. Na tomto športovom polpoludní sme mali aj návštevu. Bola to výkonná riaditeľka Projektu „Zober loptu nie drogy“ z Košíc pani Ing. Gabriela Chovaníková, ktorá pre deti priniesla ceny ako boli: medaily, lopty a menšie sladkostí. Veľmi pekne ďakujeme za podporu tomuto projektu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Víťazmi tohto dňa boli všetky deti, ktoré sa zapojili do športovania. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií: 1. kategória žiaci 1.-2. ročníka so štyrmi oddeleniami a 2. kategória žiaci 3.-4. ročníka so štyrmi oddeleniami. Chcem sa poďakovať všetkým učiteľpm, učiteľkám, vychovávateľkám, žiačkam ôsmeho ročníka: Andrei, Silvii, Janke, Viki, Evke za pomoc pri tejto akcii.

1.kategória 1.- 2. ročník

1.miesto 2.A a 2.C III. oddelenie
2.miesto 1.A a 1.C II. oddelenie
3.miesto 1.A a 1.B I .oddelenie
4.miesto 2.B a 2.C IV. oddelenie

2.kategória 3. – 4. ročník

1.miesto 4.B a 4.C VIII. oddelenie
2.miesto 3.A a 3.B VI. oddelenie
3.miesto 4.A a 4.B VII. oddelenie
4.miesto 3.A a 3.B V. oddelenie