Levoča Loptové hry MŠ - Propozície

Levoča – Loptové hry MŠ – Propozície

Organizátori: Projekt „Zober loptu nie drogy“, Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3, EP, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča
Miesto: Telocvičňa SOŠ Majstra Pavla v Levoči, Kukučínová 9, 05401 Levoča
Dátum: 14.11.2018
Účastníci: deti z EP, Ul. Gustáva Hermana 9, Levoča
Počet detičiek: 50
Počet učiteliek: 6
Úvod:
Rozcvička rodičov s deťmi – Každé dieťa a rodič manipuluje s malou loptičkou napodobňuje predvádzané cviky. Pohybová hra v kruhu – „Naháňačka malých loptičiek“

Disciplíny: Súťaživé hry v 4 skupinách s loptami :
1. Rodič a dieťa prenášajú vo vzpore kľačmo loptu – lopta pod tričkom – slimáčikovia
2. Rodič nesie dieťa na chrbte a loptu medzi nohami
3. Rodič a dieťa čelami oproti sebe nesú loptu
4. Rodič ťahá dieťa a loptu na deke
5. Posúvanie lopty k cieľu hlavou
Cvičenie na stanovištiach :
1. Posúvanie loptičiek, prihrávanie pomocou hokejok ( rodič, dieťa)
2. Cvičenie na fitloptách, skákajúcich loptách
3. Kotúľanie lopty po lavičkách
4. Vyhadzovanie lôpt s dekami, padákom

Pohybové hry:
1 „Kuny a veveričky“ : rodičia vyhadzujú malé loptičky zo švédskej bedne , deti ich dvíhajú zo zeme a nosia späť do bedne
2. „Kto má viac vyhráva“: Rodičia zbierajú rozhádzané loptičky po telocvični a to tak že sa v sede posúvajú nohami na podložkách a loptičky si zbierajú do lona.
Ocenenia: tričká s logom ZLND, pitný režim
Atmosféra: Pravá športová atmosféra
Kontakt
Mgr. Katarína Jabrocká – zástupkyňa EP MŠ, mshermanka@gmail.com
Mgr.Daša Petrovičová– učiteľka poverená akciou, dasiky84@gmail.com