Stará Ľubovňa Basketbal - Zoznam prihlásených škôl

"Zober loptu, nie drogy“
Basketbalová Stará Ľubovňa v ZLND 2018

1. ZŠ s MŠ Jakubany 151

2. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa

3. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

4. ZŠ na Ul. Komenského 6, Stará Ľubovňa

5. ZŠ s MŠ Podolínec

6. ZŠ s MŠ Kamienka

7. ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa

8. Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

9. ZŠ s MŠ Plavnica