Kežmarok Športové dni - Propozície

Fischeračik, Zober loptu, nie drogy

Propozície pre žiakov ZŠ v rámci Projektu „Zober loptu, nie drogy“

CIELE:
- vytvoriť žiakom možnosť tráviť čas športovými aktivitami,
- vytvárať školské aj osobné rekordy, zvyšovať fyzickú i psychickú kondíciu, naučiť sa komunikovať,
- spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog
- v tíme a vedieť sa spoľahnúť na spoluhráča a v neposlednom rade, vedieť prijať zodpovednosť za svoje činy.

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor : ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
Termíny : 22–23.11.2018
Miesto a čas : Telocvičňa ZŠ Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
Kategória : Chlapci a dievčatá 5. – 6. ročníka základných škôl
Riaditeľ súťaže : PaedDr. Iveta Slovíková
Koordinátor projektu: Mgr. Tomáš Hudáček
Rozhodcovia: Mgr. Milan Zacher, Mgr. Matúš Kožuch
Účastníci : Chlapci a dievčatá 5.6. ročníka Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá : súťaží sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov a týchto propozícií
Systém : každý s každým v ročníku
Disciplíny:
1.deň chlapci– futbal – systém každý s každým (hrací čas 2×5 minút)
2.deň dievčatá – vybíjaná- systém každý s každým (hrací čas 1×10 minút)
Rovnosť bodov :
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov
• celkové skóre
• vyšší počet všetkých strelených gólov
Časový rozpis : 8.00 hod. – vylosovanie 8.10 hod. – otvorenie 8.20 hod. – zápasy v skupinách 13.30 hod. – vyhodnotenie turnaja
Bonusy : Každý zúčastnený hráč dostane tričko s logom Projektu „Zober loptu, nie drogy
Poistenie : Každý pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.
Upozornenie : Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže triedny učiteľ.
Informácie: Mgr. Tomáš Hudáček – koordinátorka projektu