Slovensko WTTD - Vyhodnotenie

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých WTTD for all 2018 na Slovensku

Svetová federácia stolného tenisu ITTF v roku 2015 výhlásila 6. apríl za Svetový deň stolného tenisu pre všetkých. Oslavy tohoto obľúbeného športu sa konajú po celom svete, ich počet každoročne stúpa. V tomto roku sa aj Slovensko prvýkrát zúčastnilo osláv s Projektom „…ideme hrať ping – poooooong…“, ktorého autorkou, ambasádorkou a organizátorkou bola Mgr. Alica Grofová – Chladeková, najúspešnejšia slovenská stolná tenistka, držiteľka 20-tich medailí z MS, ME a MEJ. Projekt organizovala v spolupráci s OZST v Ružomberku a jeho predsedom Mariánom Bystričanom. Generálnym sponzorom osláv WTTD for all na Slovensku bol Projekt „Zober loptu, nie drogy“. Za spoluprácu a podporu patrí Damiánovi Exnerovi veľká vďaka.

Cieľom projektu bolo osloviť školy, CVČ a verejné športoviská, aby umožnili žiakom, učiteľom, rodičom aj starým rodičom osláviť Svetový deň stolného tenisu pre všetkých a zahrať si stolný tenis. Medzigeneračné stretnutia, kolotoče, turnaje, besedy, výtvarné práce, zábava, tanec aj spev, to všetko spojilo ľudí pri ping pongu.

Do projektu sa prihlásilo 141 subjektov a 11 776 účastníkov zo základných, stredných a vysokých škôl, CVČ, DSS, stolnotenisových a iných športových klubov

Najviac podujatí sa uskutočnilo na východe Slovenska, v Prešovskom kraji 43, v Košickom kraji 25, čo je takmer polovica z celkového počtu účastníkov. V Bratislavskom kraji sa organizovalo 27 podujatí.

Svetová federácia stolného tenisu ITTF vyhodnotila Projekt „…ideme hrať ping – poooooong…“ ako najúspešnejší spomedzi 97 krajín a 579 podujatí po celom svete. Účastníkov odmenila stolnotenisovým materiálom od renomovanej Japonskej firmy Butterfly. Materiál bude rozdelený školám, ktoré pripravili najzaujímavejší program. Je to obrovská pocta pre všetkých organizátorov a účastníkov osláv WTTD for all na Slovensku.

Účasť na oslavách WTTD for all predčila očakávanie autorky projektu. Záujem škôl a počet účastníkov potvrdil, že stolný tenis je veľmi obľúbený, nenáročný a vhodný šport pre všetkých ľudí, bez rozdielu veku, pohlavia či fyzickej zdatnosti.

Autorka Projektu „…ideme hrať ping – poooooong“ v spolupráci s Projektom „Zober loptu, nie drogy“ pripravujú oslavy WTTD for all na Slovensku aj na budúci rok.