Užhorod "TBPD" - Propozície

Propozície turnaja vo florbale a futbale „Zober loptu, nie drogy“ v rámci kampane „Týždeň boja proti drogám“

Termín: 9.november 2018 /piatok/
Miesto: Športová hala /Užhorod, Ukrajina/
Usporiadateľ a organizátor projektu: Zober loptu, nie drogy n.o., Základná škola s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou /vedenie školy/
Čas: od 11.30– 15.00
Účasť: Žiaci ZŠ Kamenica nad Cirochou – 20 žiakov / 10 chlapcov, 10 dievčat/, žiaci partnerskej školy – Všeobecno-vzdelávacia škola I. až III stupňa Kamjanica, Ukrajina – 40 žiakov / 20 chlapcov, 20 dievčat/, družstvo tvorí – 20 hráčov.

Harmonogram podujatia

1.Technická porada a zlosovanie zápasov: 11.30 – 12.00
Technickú poradu vedie hlavný rozhodca Mgr. P. Holp, rieši a usmerňuje vedúcich družstiev a hráčov na všetky podmienky, pravidlá, práva a povinnosti súťažiacich a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel hráčmi. Zároveň žiaci budú v plnej miere rešpektovať pokyny, s ktorými sa oboznámia.

2.Slávnostné otvorenie podujatia: 12.00– 12.30
Vedenie školy:
Zriaďovateľ projektu „Zober loptu, nie drogy“
Riaditeľ ZŠ Kamenica nad Cirochou Mgr.Slavomír Tokár
Riaditeľ Všeobecno-vzdelávacej školy Kamjanica /UA/ Mychajlo Mazuta

3. Priebeh turnaja: 12.30 – 14.30

4. Záver a vyhodnotenie podujatia: 14.30–15.00/ zriaďovateľ projektu „Zober loptu, nie drogy“ , riaditeľka a koordinátori projektu , riaditeľ ZŠ Kamenica nad Cirochou školy Mgr. Slavomír Tokár , riaditeľ Všeobecno-vzdelávacej školy Kamjanica /UA/ Mychajlo Mazuta

Pedagogický dozor žiakov
Základná škola s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou zástupkyňa školy Ing. Bernardína Suchárová, koordinátor prevencie drogových závislosti Mgr. Marta Jančíková, hlavný rozhodca Mgr. Peter Holp
Pedagogický dozor žiakov Všeobecno-vzdelávacej školy Kamjanica /UA/ zabezpečí riaditeľ školy Mychajlo Mazuta

Technické ustanovenia
Hráči musia mať vhodnú športovú obuv do telocvične, jednotné oblečenie a florbalovú výstroj. Brankár povinnú výstroj! Hráči a diváci budú poučení o bezpečnostných pravidlách a pravidlách slušného správania sa. Zoznam žiakov –účastníkov bude odovzdaný koordinátorovi projektu v deň konania športového podujatia.

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel pre florbal a futbal

Florbal a Futbal
Pravidlá:
a) Hrá sa: 4 hráči v poli + 1 brankár,
b) Hrací čas 2×10 min.
c) Odmenení bude najlepší strelec, hráč a brankár
d) Družstvo musí byť pripravené 5 min. pred zápasom
e) Výhra 3 b., remíza 1 b., prehra 0 b.
f) Rozhoduje: 1. Počet bodov, 2. Vzájomné zápasy, 3. Skóre
Rozhodcovia: Mgr.P.Holp, Mgr.S.Tokár , Mychajlo Mazuta

Propozície športového podujatia boli prerokované s vedením školy a schválené dňa 1.10.2018
Koordinátor prevencie drogových závislostí Mgr. Marta Jančíková