Petržalka v pohybe - Školský atletický míting 2018 - Vyhodnotenie

ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING 2018

Vyhodnotenie

Organizátori:
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Základná škola Tupolevova, AK Run For Fun Petržalka, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 25. september 2018 (utorok) o 9:00 hod.

Miesto: ZŠ Tupolevova

Riaditeľ pretekov: Štefan Mereš

Hlavný rozhodca: Vladimír Duda

Technický rozhodca: Renata Poľanská

Kategórie:
- Dievčatá narodené v r. 2005–2006 (mladšie žiačky – MŽk)
- Chlapci narodení v r. 2005–2006 (mladší žiaci – MŽc)
- Dievčatá narodené v r. 2003–2004 (staršie žiačky – SŽk)
- Chlapci narodení v r. 2003–2004 (starší žiaci – STc)

Disciplíny: 60m, 600m, skok do diaľky, štafeta 4×60m

Priebeh:
Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ ZŠ Tupolevova Mgr. Miroslav Cisár. Poďakoval prítomným účastníkom za účasť a zaželal im skvelé výkony a výborné preteky. Diváci videli skutočne kvalitné výkony na vysokej úrovni. Všetky výsledky sú uvedené v prílohe. Ako aj na minulých ročníkoch zaujali výkony v behoch, skokoch, ale najatraktívnejšie boli výkony v bežeckej štafete na 4×60 m, ktorú tvorili dvaja chlapci a dve dievčatá. Účastníci bojovali skutočne až po cieľovú pásku, veď rozdiel medzi víťaznou štafetou ZŠ Pankúchova a treťou ZŠ Prokofievova bol iba 1 sekunda a na druhom mieste ZŠ Holíčska skončila so stratou iba 0,5 s za víťazom. Spolu súťažilo 207 žiakov z 11 petržalských základných škôl.
Organizátori dúfajú, že skvelé výkony zopakujú žiaci petržalských škôl aj o rok na 4. ročníku podujatia Školský atletický míting.

Autor: Dr. Robert Schnürmacher, v.r.

Výsledky Školského atletického mítingu