Petržalka v pohybe - Školský atletický míting 2018 - Propozície

ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING 2018

PROPOZÍCIE

Organizátori:
Mestská časť Bratislava – Petržalka, Základná škola Tupolevova, AK Run For Fun (Petržalka), Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 25. september 2018 (utorok) o 9:00 hod.

Miesto: ZŠ Tupolevova

Prihlášky:
Prihlášky zasielajú školy výlučne elektronickou formou do 22.9. 2018 16:00 na adresy: polanska@runforfun.skrobert.schnurmacher@petrzalka.sk

Prezentácia:
25.9. 2018 od 8:00 – 8:45 hod. na ihrisku ZŠ Tupolevova. V tomto čase sa ešte môžu urobiť minimálne zmeny v prihláške.

Kategórie:
Dievčatá narodené v r. 2005–2006 (mladšie žiačky)
Chlapci narodení v r. 2005–2006 (mladší žiaci)
Dievčatá narodené v r. 2003–2004 (staršie žiačky)
Chlapci narodení v r. 2003–2004 (starší žiaci)

Disciplíny:
- 60 m.
- 600 m.
- skok do diaľky
- štafeta 4×60 m. (na štafetu odporúčame rovnaké dresy)

Ceny: Prví traja v každej kategórii dostanú medailu.

Podmienky:
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť a poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Poznámky:
Za zdravotný stav žiakov zodpovedá vysielajúca škola. Na mieste bude zabezpečená zdravotná služba. Žiaci budú mať zabezpečené šatne len na prezlečenie za prípadné straty usporiadateľ nezodpovedá.

Upozornenie:
V prípade nepriaznivého počasia sa míting konať nebude. O jeho zrušení vás budeme informovať na email adrese a telefónnom čísle, ktoré budú súčasťou Prihlášky školy.

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií ako aj zmenu týchto propozícií.

Kontakt:
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk