Bardejov Mladý športovec - Vyhodnotenie

Základná škola, Wolkerova 10, 085 01 Bardejov
Zober loptu, nie drogy n.o.

V Y H O D N O T E N I E
športovej olympiády tábora Mladý športovec

Usporiadateľ : ZŠ Wolkerova v Bardejove a OZ Zober loptu nie drogy
Termín : 31.7.2018 /utorok/ o 9.00 hod.
Miesto : Bardejov, telocvičňa ZŠ Wolkerova
Riaditeľ súťaže : Ing. Mária Dubovecká
Tajomník súťaže : Mgr. Anton Dubovecký
Hlavný rozhodca : Mgr. Mária Havrillová a Emma Dubovecká
Kategória : chlapcov a dievčat
Odmena : diplomy, lízanka, tričká a lopty
Počet družstiev : 4 /12 členov v družstve/

VÝSLEDKY: Florbal
Červení – Modrí – 6:0
Zelení – Čierni – 2:0
Červení – Zelení – 7:3
Čierni – Modrí – 1:3
Červení – Čierny – 6:0
Zelení – Modrí – 7:2

Vybíjana
Červení – Modrí – 0:3
Zelení – Čierni – 4:2
Červení – Zelení – 3:2
Čierni – Modrí – 1:2
Červení – Čierni – 3:1
Zelení – Modrí – 1:1

Malý futbal
Červení – Modrí – 2:1
Zelení – Čierni – 3:1
Červení – Zelení – 5:1
Čierni – Modrí – 1:6
Červení – Čierni – 4:2
Zelení – Modrí – 0:4

Atletika
1. Modrí 3 + 4 = 7
2. Zelení 4 + 2 = 6
3. Čierni 1 + 3 = 4
4. Červení 2 + 1 = 3

Celkové poradie:
1. Modrí – 13 bodov
2. Červení – 12 bodov
3. Zelení – 10 bodov
4. Čierni – 5 bodov

Spracoval: Mgr. Anton Dubovecký