Bradejov Mladý športovec - Propozície

ZŠ Wolkerova 10, Bardejov
Zober loptu nie drogy n.o.

P R O P O Z Í C I E
športovej olympiády tábora „Mladý športovec 2018“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :
Usporiadateľ : ZŠ Wolkerova 10 v Bardejove a OZ Zober loptu nie drogy
Termín: 30.7.2018 /Utorok/ o 9.00 hod.
Miesto : Bardejov, telocvičňa ZŠ Wolkerova
Riaditeľ súťaže : Ing. Mária Dubovecká
Tajomník súťaže : Mgr. Anton Dubovecký
Technické zabezpečenie. Emma Dubovecká
Hlavný rozhodca : Mgr. Mária Havrillová
Rozhodcovia : zabezpečí organizátor
Kategória : chlapcov a dievčat
Odmena : diplomy

TECHNICKÉ USTANOVENIA :
Pravidlá: súťaží sa podľa platných pravidiel jednotlivých športov a týchto propozícií
Počet organizátorov : 5
Počet družstiev : 4
Počet členov v družstve: 12 prázdninujúcich detí
Disciplíny :
1. florbal, systém každý s každým /hrací čas 1×5 minút/
2. vybíjana, systém každý s každým /hrací čas 1×5 minút/
3. malý futbal, systém každý s každým /hrací čas 1×5 minút/
4. atletika, absolvujú všetci členovia družstva postupne, rozhoduje najlepší čas celého družstvá

Hodnotenie :
1. miesto 4 body, 2. miesto 3 body, 3. miesto 2 body a 4. miesto 1 bod.
Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie družstvá v športových hrách /florbal, vybíjana, malý futbal a atletika/

RÔZNE USTANOVENIA
pretekári môžu súťažiť podľa možností v jednotnom oblečení /tričká, rozlišovačky, tielka, šatky, klobúčiky…/

Časový rozpis športovej olympiády tábora Mladý športovec
9.00 hod. nástup družstiev na palubovku, pochod vlajok, oheň a hymny
9.15 hod. sľub športovcov a rozhodcov
9.30 hod. turnaj vo florbale, systém každý s každým /hrací čas 5 minút/
10.15 hod. turnaj vo vybíjanej, systém každý s každým /hrací čas 5 minút/
11.00 hod. turnaj v malom futbale, systém každý s každým /hrací čas 5 minút/
11.45 hod. atletika
12.00 hod. vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov družstiev olympiády

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového rozpisu.

Spracoval: Mgr. Anton Dubovecký