Košice Prehadzovaná ŠZŠ - Výsledky

Aj v školskom roku 2017/2018 sa v telocvični na ŠZŠ na Odborárskej ul. konal tradičný turnaj v prehadzovanej žiačok ŠZŠ. Na tomto ročníku sa zúčastnili školy ŠZŠ z Košíc a to, ŠZŠ Inžinierska, ŠZŠ Rovníková a 2 družstvá postavila domáca ŠZŠ Odborárska. Ďalšími účastníkmi boli ZŠ s MŠ Hermanovce, SŠ Sabinov, Zš s MŠ Jarovnice a SŠ Lipany. Tak ako po minulé ročníky rozhodovali jednotlivé zápasy študenti a študentky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celý turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére a nakoniec sa z prvenstva tešili žiačky ZŠ s MŠ Hermanovce, na druhom a treťom mieste sa umiestnili staršie a mladšie žiačky domácej školy. Všetkým zúčastneným patrí uznanie a ocenenie pre dodržiavanie zásad fair play. Vďaka patrí aj študentom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý rozhodovali všetky zápasy.

Tešíme sa na budúci ročník.

Tabuľka konečného umiestnenia

UmiestnenieŠkola
1. miestoZŠ s MŠ Hermanovce
2. miestoŠZŠ Oborárska 2 st., KE
3. miestoŠZŠ Odborárska 2 ml., KE
4. miestoSŠ Sabinov
5. miestoŠZŠ Rovníková 11, KE
6. miestoŠZŠ Inžinierska 24, KE
7. miestoZŠ s MŠ Jarovnice
8. miestoSŠ Lipany