Žiar nad Hronom Deň rodiny - Vyhodnotenie

Športové dopoludnie – DEŇ RODINY

Materská škola A. Kmeťa č. 11 pod záštitou Občianskeho združenia Veterníček pri MŠ a v spolupráci s neziskovou organizáciou ZOBER LOPTU, NIE DROGY, zorganizovala 26. mája 2018 už 4. ročník DŇA RODINY.
Išlo o športové dopoludnie pre rodičov, rodinných príslušníkov našich detí a priateľov školy.
V priestoroch školského dvora pani učiteľky vytvorili podmienky na športové aktivity s LOPTAMI. Týmto podujatím oslávili Deň matiek, Deň otcov a hlavne zapojili celú rodinu, ktorá je základom pre zdravý vývin našich detí.
V Programe vystúpili aj roztlieskavačky, deti si mohli zaskákať na nafukovacej atrakcii HRÍBIK, jazdiť na koníkoch, mamičky sa skrášlili v kozmetickom kútiku a detičky kreslením na tvár.

Všetci zúčastnení si zašportovali v aktivitách s loptami: Súťažili rodičia spoločne s deťmi, na stanovištiach sa striedali. Za splnenie súťažnej disciplíny dostali pečiatku do sú súťažnej karty.

1. Stanovište s basketbalovými loptami …cieľom hry je trafiť loptu z určenej vzdialenosti do koša každý má 3 pokusy;
2. Stanovište s volejbalovými loptami .....cieľom hry je prehadzovanie lopty vo dvojiciach cez sieť vo výške očí dieťaťa, snažiť sa, aby lopta nespadla;
3. Stanovište s loptami na hádzanú......cieľom hry je prekonať slalom s loptou v rukách a trafiť ju na konci do bránky, v ktorej bude brankár;
4. Stanovište s florbalovými loptičkami a hokejkami…cieľom hry je doviesť za pomoci hokejky 3 loptičky do kruhov vzdialených 3m od štartu;
5. Stanovište s futbalovými loptami …cieľom hry je prejsť s loptou v rukách cez koordinačný rebrík a z danej vzdialenosti trafiť loptu do bránky;

Neodmysliteľne k nášmu podujatiu patrí aj gulášik, o ktorý sa postarali pani kuchárky. Pripravené boli aj súťaže pre rodičov. Mamičky súťažili o najchutnejší koláč a ockovia mali za úlohu tento rok prísť na podujatie v najzaujímavejších fúzoch (nakreslené, zafarbené, nalepené…) Za najlepšie výkony sú aj ohodnotení cenami od sponzorov. Na záver všetky deti potešili hasiči s penovou šou.

Autor: Mgr. Ivana Petlušová