Krompachy Športové dni ŠZŠ 2017/2018 - Propozície (záverečný)

Športový deň 2018

Usporiadateľ:
Projekt "Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Krompachoch

Účastníci: ŠZŠ Krompachy

Kategória: Žiaci a žiačky 1.-9. ročníka SZŠ.

Disciplíny:
Volejbal, futbal, zumba, florbal, stolný tenis, súťaže na pripravených stanovištiach.

Miesto konania:
Školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49, školský dvor ŠZŠ Ul. Lorencova 45

Počet zúčastnených žiakov: 145

Počet zamestnancov: 29

Športový deň:

Termín: 19 jún 2018

Začiatok: ŠZŠ, Ul. SNP 49 Krompachy, čas : 9, 00 hod.

– zumba 1. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49, variant A
- futbal 5. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. Lorencova 45, variant A
- volejbal 5. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. Lorencova 45 , variant A
- florbal – 1. – 9. ročník variant /A,B,C/
- súťaže na stanovištiach – 1.- 9. ročník variant /A,B,C/

V prípade nepriaznivého počasia možná zmena dátumu konania akcie.

Systém súťaže: Podľa pokynov učiteľov.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel (možnosť upraviť pravidlá po dohode).

Hrací čas: Podľa dohody.

Informácie:

Mgr. Marta Belejová – tulkabe@gmail.com
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk