Krompachy Športové dni ŠZŠ 2017/2018 - Propozície (záverečný)

Športový deň 2018

Usporiadateľ:
Projekt "Zober loptu, nie drogy“ v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Krompachoch

Účastníci: ŠZŠ Krompachy

Kategória: Žiaci a žiačky 1.-9. ročníka SZŠ.

Disciplíny:
Volejbal, futbal, zumba /priebežný nácvik počas roka/

Miesto konania:
Futbalové ihrisko Ul.SNP 49, školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49

Počet zúčastnených žiakov: 145

Počet zamestnancov: 25

Športový deň:

Termín: jún 2018
- futbal 5. – 9. ročník – futbalové ihrisko Ul. SNP 49
- volejbal 5. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49
- zumba 1. – 9. ročník – školský dvor ŠZŠ Ul. SNP 49

V prípade nepriaznivého počasia možná zmena dátumu konania akcie.

Systém súťaže: Podľa pokynov učiteľov.

Pravidlá:
Hrá sa podľa platných pravidiel (možnosť upraviť pravidlá po dohode).

Hrací čas: Podľa dohody.

Informácie:

Mgr. Marta Belejová – tulkabe@gmail.com
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk