Lendak Športové dni (jar) - Vyhodnotenie

„Zober loptu, nie drogy“ Športové dní v Spojenej škole Lendak

V spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“ sme zorganizovali súťaž pre žiakov 4. – 5.ročníka, ktorú sme nazvali Športové dní. Chlapci si zmerali svoje sily vo futbale a dievčatá vo florbale. Žiaci boli rozdelení do dvoch základných skupín, kde hrali systémom každý s každým.
Po odohraní zápasov v základných skupinách bojovali o celkové umiestnenie. V závere súťaží sme vyhodnotili najužitočnejších hráčov, ktorí boli ocenení volejbalovými loptami a florbalovými hokejkami. Za najlepšieho hráča 4. ročníka bol vyhlásený František Gallik zo 4.B. V piatom ročníku najužitočnejším a najbojovnejším hráčom Marin Lizák z 5.B.

Skupina A

Chlapci4.A4.B4.C4.DUmiestnenie
4.AX0:72:03:53.
4.B7:0X10:27:11.
4.C0:22:10X2:84.
4.D5:31:78:2X2.

Skupina B

Chlapci5.A5.B5.CUmiestenie
5.AX2:51:23.
5.B5:2X2:01.
5.C2:10:2X2.

Zápasy o umiestnenie:
5.–6.miesto 4.A–5. A 3 : 2
3.–4.miesto 4.D–5.C 4 : 3
1.–2. miesto 4.B–5.B 8 : 2

Celkové umiestnenie chlapcov:
1.miesto 4.B
2.miesto 5.B
3.miesto 4.D
4.miesto 5.C
5.miesto 4.A
6.miesto 5.A
7.miesto 4.C

Na druhý deň nastúpili dievčatá, ktoré si zmerali svoje sily vo florbale. Opäť hrali v dvoch skupinách. Aj tu sme vyhlásili najlepšie hráčky turnaja, ktorými sa stali Mária Koščáková a Nikola Stolárová, obidve zo 4.A.

Skupina A

Dievčatá4.A4.B4.C4.DUmiestenie
4.AX7:02:15:01.
4.B0:7X0:22:03.
4.C1:22:0X5:02
4.D0:50:20:5X4.

Skupina B

Dievčatá5.A5.B5.CUmiestenie
5.AX2:32:23.
5.B3:2X2:21.
5.C2:22:2X2

Zápasy o umiestnenie:
5.–6.miesto 4.B–5.A 1 : 6
3.–4.miesto 4.C–5.C 1 : 4
1.–2. miesto 4.A–5.B 1 : 3

Celkové umiestnenie dievčat
1.miesto 5.B
2.miesto 4.A
3.miesto 5.C
4.miesto 4.C
5.miesto 5.A
6.miesto 4.B
7.miesto 4.D

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a projektom „Zober loptu, nie drogy“. Posielame pozdrav od žiakov a vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEME.