Rožňava Florbal ŠZŠ - Propozície

FLORBALOVÝ TURNAJ o pohár riaditeľa SŠI v Rožňave

1. ročník

Organizátor:
Spojená škola internátna v Rožňave (Zeleného stromu 8), Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín: 22. marec 2018 os 9.00 hod.

Miesto: Telocvičňa SOŠ technickej v Rožňave (Jarná 6)

Rozhodcovia: Zabezpečí usporiadateľ.

Vypracoval:
Ing. Alica Koľveková

Kontakt:
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk