Slovensko WTTD - Propozície

Oslava Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku World Table Tennis for all Day dňa 6. apríla 2018

Stolný tenis ako jeden z najmasovejších, najrýchlejších a najpopulárnejších športov u nás i vo svete oslavuje od roku 2015 World Table Tennis for all Day Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý sa koná dňa 6. apríla. Do osláv v roku 2018 sa prvýkrát prihlásilo aj Slovensko s výzvou…ideme hrať ping – poooooong…V roku 2017 sa zaregistrovalo na Svetový deň stolného tenisu pre všetkých 453 podujatí v 93 krajinách sveta. Stolný tenis, ľudovo zvaný ping – pong, sa začal šíriť v Československu začiatkom minulého storočia. Na Slovensku má bohatú históriu, slovenskí stolní tenisti úspešne reprezentovali našu krajinu a dosiahli množstvo vynikajúcich úspechov v Európe a vo svete. Stolný tenis je nenáročný, ľahko dostupný šport, vhodný pre všetky vekové kategórie, od detí predškolského veku až po seniorov v pokročilom veku. Rozvíja rýchlosť, obratnosť, koordináciu pohybov, kognitívne funkcie mozgu ako prevenciu proti starnutiu a Alzheimerovej chorobe, schopnosť rýchlo a správne sa rozhodnúť. Je vhodným športom aj pre telesne a mentálne postihnutých ľudí. Mnohé športové odvetvia ho využívajú ako doplnkový šport. Je to šport finančne i priestorovo dostupný, ideálny na pravidelné rekreačné športovanie bez rozdielu veku, pohlavia či telesnej zdatnosti.

Predkladatelia projektu:
Mgr. Alica Grofová – Chladeková
najúspešnejšia stolná tenistka v histórii Slovenska, držiteľka 20 medailí z MEJ,
ME a MS, vicemajsterka sveta, je organizátorkou a ambasádorkou podujatia
Vyšehradská 29, 85106 Bratislava 5
Kontakt: 0903 559 550, alica.chladek@gmail.com
Okresný zväz stolného tenisu Ružomberok
Adresa : Žilinská cesta 23, 03401 Ružomberok
Kontaktná osoba: Marián Bystričan – predseda OZST Ružomberok
Zodpovedná osoba: štatutárny zástupca – Marián Bystričan
Kontakty: 0918 590 224, majabyrbk@gmail.com

V meste Ružomberok a okolí je dlhoročná tradícia stolného tenisu, patrí štatisticky medzi najväčšie stolnotenisové centrá na Slovensku. Úspechy okresu sú založené na obetavej práci mnohých funkcionárov a trénerov. Jedným z nich je aj súčasný predseda OZST, čestný prezident najväčšieho klubu – ŠKST Ružomberok a úspešný medzinárodný rozhodca Marián Bystričan. Je organizátorom a garantom podujatia.

Základná filozofia a cieľ projektu:
- podporiť športovanie detí pravidelným hraním stolného tenisu na školách a v rodinách
- osloviť čo najširšie masy ľudí všetkých vekových kategórií, aby prišli hrať stolný tenis
- vyzvať ľudí, aby stolný tenis zaradili medzi športové aktivity, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť zdravého životného štýlu
- prilákať k stolnému tenisu fanúšikov aj tých, ktorí nikdy nešportovali
- zvýšiť popularitu a záujem širokej verejnosti o tento šport na Slovensku
- prispieť k masovému rozvoju stolného tenisu

Program projektu: Oslavy Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých sa budú konať v týždni od 3. – 10. 4. 2018. Všetky oslovené inštitúcie, ktoré disponujú stolnotenisovými stolmi, si pripravia individuálny program: turnaje družstiev, jednotlivcov, štvorhier, obľúbený „kolotoč“, možnosť zahrať si stolný tenis žiakov s učiteľmi, rodičov s deťmi, mužov so ženami, exhibičné vystúpenia úspešných hráčov alebo zorganizujú „deň otvorených dverí“ pre všetkých záujemcov. Oslavy Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku vyvrcholia v Ružomberku bohatým športovým programom. Vystúpia talentovaní mladí stolní tenisti, naši úspešní telesne postihnutí hráči a stolnotenisovou exhibíciou sa predstavia bývalí vynikajúci československí reprezentanti Milan Orlowský a Jindřich Panský. Na záver programu si všetci záujemcovia zahrajú obľúbený kolotoč. Program osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých ukončí autogramiáda úspešných slovenských a českých stolných tenistov – Milana Orlowského, Jindřicha Panského a ambasádorky podujatia Alice Grofovej –Chladekovej.

Medializácia projektu: Celoslovenská prezentácia projektu v regionálnych, celoplošných printových a elektronických médiách, na sociálnych sieťach a v reklamnom letáku.

Realizácia projektu: január – február 2018
- prihlásenie projektu na webovej stránke svetovej federácie stolného tenisu ITTF
- oslovenie potenciálnych partnerov, ktorí podporujú masové športové podujatia,elek­tronické médiá
- výroba propagačného letáka, nákup a potlač tričiek, reklamných rakiet a loptičiek
- distribúcia pokynov a prihlášky o zapojení sa do podujatia elektronickou poštou do všetkých okresných školských úradov v SR
- informácia o podujatí bude ďalej distribuovaná do prislúchajúcich škôl, centier voľného času, športových hál, domov kultúry, herní, zariadení pre seniorov – dôchodcov, verejných športovísk a ďalších priestorov, kde sa hráva stolný tenis
- uzávierka prihlášok do 4. 3. 2018
- distribúcia reklamného letáka
- propagácia podujatia v printových, elektronických médiách a na sociálnych sieťach
- realizácia podujatí v týždni od 3. 4. do 10. 4. 2018
- vyhodnotenie osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých 2018 na Slovensku

Súvisiace články