Kežmarok Minivybíjaná - Propozície

Kežmarok Minivybíjaná Propozície

Usporiadateľ: Projekt "Zober loptu, nie drogy“

Účastníci: Žiaci a žiačky 1– 4. Ročníka ZŠ Nižná brána Kežmarok

Miesto konania: Telocvičňa – Športový areál ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok( podľa počasia)

Termín: Predpokladaný termín 25. júna 2018

Hrací deň: piatok

Časy zápasov: Začiatky zápasov o 9.00– 12.00 hod.

Počet družstiev: 12

Pravidlá súťaže a zápasov:
Hrá sa podľa pravidiel vybíjanej. Pre 1– 2.ročník upravené pravidlá- mini vybíjaná.
Počet hráčov/čok na ihrisku je 10 – maximálne 5 chlapcov resp. minimálne 5 dievčat.

Ocenenia: Tričká, lopty, diplomy

Vyhodnotenie: Vyhodnocovať budeme každý ročník osobitne a najužitočnejšieho hráča –hráčku v ročníku.