Hnúšťa Športové dni - Vyhodnotenie

DeňHodinaRočník/triedaPočet detíTyp športuVýsledky
Pondelok3.h1.ročník30vybíjaná v kruhu1:1
Pondelok4.h4.ročník23športové súťaže s loptutriedny zápas
Pondelok5.h7.ročník27volejbal7.A- 7.B, 20:15
Utorok1.h3.ročník24súťaže s loptou3:4
Utorok0.h9.ročník6florbaltriedny zápas
Utorok2.h2.A12vybíjanátriedny zápas
Utorok3.h6.ročník20basketbaltriedny zápas
Utorok5.h3.,4.ročník44vybíjaná5:4
Utorok6.h8.,9.ročník15basketbal9:6
Streda2.h3.ročník24pohybové hry s loptou24:25
Streda4.h2.ročník25vybíjaná2:0
Štvrtok2.h2.ročník25vybíjaná1:1
Štvrtok3.h1.ročník30vybíjaná v kruhu5:5
Štvrtok5.h5.ročník30prehadzovaná13:5
Štvrtok6.h7.B10volejbaltriedny zápas
Štvrtok6.h5.,6.ročník12futbal5:4
Piatok0.h8.,9.ročník15súťažné športové disciplíny s loptou
Piatok9–12.h1.stupeň70súťažné športové disciplíny s loptou
Piatok6.h8.,9.ročník12florbal5:4
Piatok14–16.h7.,9.ročník16stolný tenis1.miesto-Kristián Cibuľa- IX. roč., 2. miesto- Rastislav Danyi, VII.B, 3. miesto-Gejza Kaločay, VII.B
Počas prestávok   streetball 

Vyučovacie hodiny:
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.55 – 10.40
4. 10.50 –11.35
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20