Ružomberok FAIR PLAY deň - Propozície

Ružomberok FAIR PLAY DEŇ

Propozície:

Základná škola Bystrická cesta 14 v Ružomberku organizuje podujatie tretí ročník o putovný pohár FAIR PLAY DEŇ , ktoré sa bude konať 20. júna 2018 v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“. Podporujeme myšlienku viesť deti k pohybu , tolerancii, rešpektu, vzniku nových priateľstiev, športovaniu ako prevencii závislostí a ďalších sociálno-patologických javov a tým aj k podpore duševného zdravia. Plánujeme zapojiť žiakov do štyroch loptových hier . Najlepší tím získa víťaznú trofej.

Zúčastnené školy: po potvrdení účasti

Kontaktná osoba:
Mgr.Eliška Pavlíková
Mgr. Martin Tabak

Telefonický kontakt:
044 435 31 85

Miesto realizácie projektu:
Športový areál ZŠ Bystrická cesta 14 Ružomberok
Súpiska za školu /odovzdať pred zahájením turnaja /:
Vybíjaná – 7 žiačok
Streetball – 4 žiačky
Florbal – 5 žiakov
Futbal – 6 žiakov – tarfy, halovky

Pravidlá:
-hrá sa podľa platných pravidiel
-v skupinách sa hrá systémom každý s každým a hrací čas bude dohodnutý na porade vedúcich družstiev
-každé družstvo má vlastné lopty na rozcvičenie, hokejky

Poistenie:
-za pretekárov a ich zdravotnú spôsobilosť zodpovedá vysielajúca škola
-účastníci súťaží musia mať kartičky poistenca
-každý účastník štartuje na vlastné poistenie

Poznámky:
-účastníci nech si nenosia žiadne cennosti
-vedúci družstva školy zodpovedá za disciplínu , bezpečnosť a plnenie pokynov usporiadateľov
-termíny konania jednotlivých kvalifikácií si dohodnú usporiadatelia s účastníkmi
-usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel po dohovore s vedúcimi družstiev

Prezentácia družstiev : 8.30 hod