Košice Florbal 2018

Milí športoví priatelia a florbaloví nadšenci,

Oznamujeme Vám že prihlasovanie na košický Florbal sa oficiálne začalo!
Prihlasovací formulár: http://www.zoberloptu.sk/registration/. (akcia Košice Florbal)
Prihlásiť sa môžete do 20. februára (24:00).
Opätovne Vás chceme osloviť s prosbou o zhodnotenie Vášho rozvrhu športových aktivít pre šk. rok 2017/2018 pretože registrácia je záväzná.

Tím ZLND