Košice Basketbal - Konečné poradie

Konečné poradie Základných škôl
„Zober loptu, nie drogy 2017“

1. miestoZŠ Nám. L. Novomeského 2
2. miestoZŠ Požiarnická 3
3. miestoZŠ Belehradská 21
4. miestoZŠ Staničná 13
5. miestoZŠ Družicová 4
6. miestoZŠ Krosnianska 4
7. miestoZŠ Tomášikova 31
8. miestoZŠ Gemerská 2
9. miestoGym. a ZŠ Sándora Máraiho s vjm. (Kuzmányho 6)
10. miestoZŠ J. Urbana (Jenisejská 22)
11. miestoLVS Košice – Barca
12. miestoCZŠ s MŠ sv. Gorazda (Juhoslovanská 2)

Veľká vďaka patrí učiteľom, vedúcim a trénerom, ako aj žiakom, ktorí sa zúčastnili na turnaji v basketbale v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ v šk. roku 2017/2018. Tešíme sa na budúci rok.

Tím ZLND