Kysucké Nové Mesto MiniFlorbal 2017/2018 - Propozície

Propozície Pohára nádejí v MiniFlorbale mladších žiakov a žiačok

IV. ročník

A/ Všeobecné ustanovenia

Organizátor:
Projekt "Zober loptu, nie drogy“, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto s podporou FBK Kysucké Nové Mesto a Spoločným školským úradom so sídlom v Rudine.

Termíny:
Neurčený

Miesto: Športová hala – Kysucké Nové Mesto

Riaditeľ turnaja: PaedDr. Marko Vojsovič

Účastníci:
Zaregistrované družstvá, družstvo tvorí 6 hráčov a 1 vedúci.
Družstvo je zostavené výlučne zo žiakov jednej školy.

ZŠ KNM, Clementisova ul.
ZŠ KNM, Dolinský potok
ZŠ Nesluša
ZŠ Rudina
+ jedna ZŠ

Kategórie:
- mladšie žiačky (dátum narodenia 1.9. 2005 a mladšie)
- mladší žiaci (dátum narodenia 1.9. 2005 a mladší)

Prihlášky:
Registrácie na registračnom formulári : http://www.zoberloptu.sk/registration – registračný formulár – akcia MiniFlorbal Kysucké Nové Mesto 2017

Informácie:ztv.vojsovic@gmail.com, mobil: 0905 636 750

Prezentácia:
V deň konania od: 8:30 hod. do 8:45 hod., podložená súpiskou a potvrdená riaditeľom školy.

Rámcový časový program:
08:30 až 08:45 – prezentácia družstiev, kontrola súpisiek
08:45 – porada vedúcich, žrebovanie
09:00 – začiatok turnaja nástupom družstiev, spresnenie pravidiel hracieho systému

Úhrada: Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Bonusy: Každý zúčastnený hráč dostane hracie tričko s logom a číslom.

Poistenie: Každý pretekár štartuje na vlastné zdravotné poistenie a je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Upozornenie: Dozor nad žiakmi zaisťuje v plnom rozsahu a po celú dobu súťaže vysielajúca škola.

B/ Technické ustanovenia

Výstroj: Športová obuv – musí byť vhodná do haly.

Ihrisko: Mestská športová hala.

Hracie lopty: Zabezpečí organizátor.

Námietky:
Je potrebné podať riaditeľovi súťaže do 15 minút po ukončení sporného zápasu s vkladom 5 €.
Pri zamietnutí protestu prepadá vklad usporiadateľovi.

Pravidlá a predpis:
Hrá sa podľa pravidiel florbalu a týchto propozícií. Hrajú 3 hráči v poli bez brankára na ihrisku s mantinelmi s rozmermi 18 x10. Bránky sú certifikované s rozmermi 90×60. Brankovisko s rozmermi 100×80, pohyb hráčov je v ňom zakázaný. Striedajúci hráči sú v priestoroch striedačky a do hry môžu zasiahnuť až keď spoluhráč opustí ihrisko.

Systém súťaže: Určí sa podľa počtu družstiev.

Hodnotenie:
Za výhru v zápase sú tri body a za remízu jeden bod. Za prehru sa body neudeľujú.
Výsledky z jednotlivých turnajov sa zrátavajú do celkovej tabuľky celoročného turnaja.

Pri rovnosti bodov v záverečnej tabuľke o poradí rozhoduje:
1. vzájomný zápas
2. vyšší rozdiel v skóre
3. vyšší počet strelených gólov

Hracia doba:
Doporučený čas – 2×10 minút (záleží na počte družstiev, usporiadateľ má právo zmeny).

Občerstvenie: Zabezpečí organizátor.

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor.

Ceny: Družstvá umiestnené na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách obdržia diplom.

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmien bez porušenia pravidiel.

PaedDr. Marko Vojsovič – riaditeľ turnaja
Damián Exner – prezident Projektu „Zober loptu, nie drogy“
Mgr., Ing. Ondrej Holienčík – riaditeľ SOŠ strojníckej Kys. N. Mesto