Veľké Kapušany Športové popoludnie - Vyhodnotenie

Dňa 30.11.2017 sa na škole P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany uskutočnil 2.ročník Športového popoludnia „Zober loptu nie drogy“ pre žiakov 1–4 ročníka, ktorý navštevujú ŠKD. Na tomto druhom ročníku sme mali aj hostí z OZ „Zober loptu nie drogy“ p. výkonnú riaditeľku OZ Ing. Gabrielu Chovaníkovú a Ing. Olivera Vaňa koordinátora projektu. Skôr ako by sa zúčastnili športového popoludnia žiaci 3.A, 3.B, 3.C pripravili krátke prezentácie a projekty pre týchto našich hostí. Pani riaditeľka OZ veľmi pochválila veľmi pekné projekty a prezentácie.

Prinášam výsledky športového popoludnia:

Športové popoludnie bolo rozdelené do dvoch kategórii:
1. kategória žiaci 1–2 ročníka
2. kategória 3–4 ročníka

1.kategória 1–2roč.
1. miesto p. vychovávateľka Kozmová 2.oddelenie
2. miesto vychovávateľka Dudášová 3. oddelenie
3. miesto vychovávateľka Szemanová 1. oddelenie
4. miesto vychovávateľka Hornyáková 4. oddelenie

2. kategória 3–4 roč.
1. miesto p. vychovávateľka Lakatošová 7. oddelenie
2. miesto p. vychovávateľka Kaszonyiová 6. oddelenie
3. miesto p. vychovávateľka Rošková 5. oddelenie

Chcem všetkým poďakovať za pekné športové popoludnie, za pomoc kolegom a kolegyniam a všetkým deťom prajem mnoho športových úspechov. Teším sa na ďalšie stretnutie.