Veľké Kapušany Vianočný turnaj - Propozície

Vianočný futbalový turnaj žiakov základných škôl

Organizátor: CVČ, Komenského 1249/36, 079 01 Veľké Kapušany a Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Miesto: Telocvičňa ZŠ s VJM Veľké Kapušany
Predpokladaný začiatok súťaže: 18.12.2017 od 08.30 hod.
Veková kategória: žiaci r.: 2007–2009
Maximálny počet hráčov v tíme : 10 hráčov

Hrací systém:
- Systémom každý s každým, zápas v trvaní 2×7 minút hrubého času
- Zápasy v rámci skupín, hráči 4+1

Účastníci:
1. ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany
2. ZŠ J. Erdélyiho Veľké Kapušany
3. ZŠ I. Dobóa Veľké Slemence
4. ZŠ Leles
5. Cirkevná ZŠ Vojany

Rôzne ustanovenia:
• Každý hráč musí mať športové oblečenie, prezuvky.
• Za zdravotný stav účastníkov je zodpovedná vysielajúca škola.
• Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá!
• Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta až po návrat! Zároveň budú žiaci v plnej miere rešpektovať pokyny organizátorov, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže.
• Účastníci turnaja štartujú na vlastné riziko, za zdravotný stav usporiadateľ nepreberá zodpovednosť, hráči počas turnaja nie sú poistení.

Informácie: p. Štefan Skrežina – 0917 589 439, Ing. Janičáková Zuzana – 0918 651 639
Organizátor si vyhradzuje v prípade potreby právo na zmenu hracieho systému.